1/1/0001

Tin nổi bật

Thông báo tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

04/06/2020 03:46 AM | Lượt xem: 877
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Xây dựng nhiệm vụ thực hiện chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2021- 25/09/2020

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020- 23/09/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường mời tham gia cung cấp máy đo sâu đơn tia và phần mềm thủy chuẩn.- 21/09/2020

Quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nâng cấp kênh tiêu Bầu Máng" tại thị trấn Diên Khánh, xã Diên Phú và xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.- 17/09/2020

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2020 và kế hoạch công tác quý IV năm 2020- 16/09/2020

Đăng ký tham gia thẩm định giá- 03/09/2020

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường- 02/09/2020

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Mở rộng Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang"- 27/08/2020

Tham gia lập đề cương và dự toán nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020.- 25/08/2020

Thông báo kết quả lựa chon nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất khu đô thị mới Phước Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.- 24/08/2020

Thực hiện Quyết định số 1756 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên- 21/08/2020