1/1/0001

Địa chất khoáng sản

Công bố các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11/09/2018 07:46 AM | Lượt xem: 274
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)