1/1/0001

Thông tin đất đai

Danh sách các lô đất và căn hộ thuộc các Dự án Bất động sản đủ điều kiện đăng ký, cấp GCNQSDĐ cho người nhận chuyển nhượng, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (tính đến ngày 14/6/2018)

24/04/2018 03:13 PM | Lượt xem: 3047
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)