1/1/0001

Biển và Hải đảo

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 – 08/6)

04/06/2019 08:08 AM | Lượt xem: 531
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thông báo tham gia chào giá cạnh tranh Máy vi tính thực địa phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.- 11/10/2019

Hội nghị đánh giá An ninh Cảng biển, thực tập Ứng phó sự cố tràn dầu và Phương hướng phòng chống cháy nổ năm 2019- 10/10/2019

Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 09/10/2019

Kết quả thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 20/09/2019

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng dầu Mũi Chụt năm 2019- 28/08/2019

Nghị định số 66/2019/NĐ-CP Quy định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên phạm vi lãnh thổ của Việt Nam- 08/08/2019

Kết quả Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân- 23/07/2019

Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”- 23/07/2019

Thực hiện Kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn tàu, thuyền trên biển tại Khánh Hòa- 03/07/2019

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 -Trạm nghiền Cam Ranh năm 2019- 26/06/2019

Trailer và tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019.- 11/06/2019