1/1/0001

Biển và Hải đảo

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 – 08/6)

04/06/2019 08:08 AM | Lượt xem: 271
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Nghị định số 66/2019/NĐ-CP Quy định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên phạm vi lãnh thổ của Việt Nam- 08/08/2019

Kết quả Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân- 23/07/2019

Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”- 23/07/2019

Thực hiện Kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn tàu, thuyền trên biển tại Khánh Hòa- 03/07/2019

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 -Trạm nghiền Cam Ranh năm 2019- 26/06/2019

Trailer và tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019.- 11/06/2019

Công tác quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn các đảo tỉnh Khánh Hòa- 03/06/2019

Nội dung quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ theo hướng dẫn của nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ- 28/05/2019

Một số kết quả đạt được của công tác quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2009-2019- 28/05/2019

Hội nghị tập huấn đào tạo năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên biển tại Khánh Hòa năm 2019- 27/05/2019

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019- 27/05/2019