1/1/0001

Thông báo mới nhất

Mẫu báo cáo về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/11/2019 12:51 AM | Lượt xem: 182
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tham gia thẩm định giá đất dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 16/01/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.- 13/01/2020

Tham gia thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 15/08/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa- 10/01/2020

Thông báo về việc gửi báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2019.- 25/12/2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.- 24/12/2019

Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam.- 05/12/2019

Thông báo tổ chức ôn tập môn chuyên ngành cho các thí sinh dự tuyển.- 29/11/2019

Quyết định hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 037724 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18/1/2013 cho Công ty TNHH Đại Thành.- 22/11/2019

Hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 325679 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21/10/2013 cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang. - 19/11/2019

Triển khai thực hiện các văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường- 14/11/2019

Tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyền và môi trường lần thứ V.- 14/11/2019