1/1/0001

Tin SliderList

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế làm việc mới

18/10/2017 09:06 AM | Lượt xem: 4563
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Công văn số 5943/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 của BTNMT về hướng dẫn thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với NKPL làm nguyên liệu sản xuất- 10/12/2018

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án Tropicara Resort- 06/12/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố Danh mục 30 thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến từ ngày 01/12/2018.- 04/12/2018

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất cho Công ty CP địa ốc MB thuê đất thực hiện dự án tại lô 11D Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh- 03/12/2018

Một số kết quả về công tác CCHC nổi bật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018- 28/11/2018

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong I, thị xã Ninh Hòa- 27/11/2018

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa– Tháng 10/2018- 27/11/2018

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành tỉ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 22/11/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.- 20/11/2018

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.- 07/11/2018

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 9/2018- 25/10/2018