1/1/0001

Tin SliderList

Tham gia thẩm định giá đất cụ thể theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh

14/06/2018 09:24 AM | Lượt xem: 127
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tham gia thẩm định giá đất cụ thể theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh- 17/07/2018

Thông báo số 238/TB-STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2018 về kết quả kiểm tra điều kiện cấp GCNQSDĐ cho người mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án Khu đô thị Mỹ Gia (Gói số 2), thành phố Nha Trang (Đợt 2)- 19/06/2018

Danh sách các lô đất và căn hộ thuộc các Dự án Bất động sản đủ điều kiện đăng ký, cấp GCNQSDĐ cho người nhận chuyển nhượng, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (tính đến ngày 14/6/2018)- 24/04/2018

Tham gia thẩm định giá đất cụ thể theo Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh- 14/06/2018

Tham gia thẩm định giá đất cụ thể theo Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh- 14/06/2018

Tham gia thẩm định giá đất dự án Khu nhà ở gia đình quân đội theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh (lần 2)- 06/06/2018

Sửa đổi bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 02/05/2018

Công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 24/04/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 19/04/2018

Đăng ký tham gia kiểm tra chứng thư xác định giá đất đối với khu đất thuộc Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính Nha Trang- 09/04/2018

V/v tham gia thẩm định giá đất dự án trên địa bàn tinh Khánh Hòa- 06/04/2018