1/1/0001

Thông tin dự án

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

14/10/2020 02:21 PM | Lượt xem: 156
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường Tiểu học Khánh Bình 2, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh.- 27/11/2020

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất tại khu đất thực hiện dự án Đường Tô Hữu, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh.- 27/11/2020

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất tại khu đất thực hiện dự án Đường Lê Lai, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.- 27/11/2020

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Bến cá Quảng Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.- 27/11/2020

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất tại khu đất thực hiện dự án Đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.- 27/11/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.- 25/11/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Tố Hữu, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh.- 25/11/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bến cá Quảng Hội, xã Văn Thắng, huyện Vạn Ninh.- 25/11/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Tiểu học Khánh Bình 2, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh.- 25/11/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Lê Lai, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.- 25/11/2020

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp kênh tiêu Bầu Máng, xã Diên Điền, xã Diên Phú, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.- 11/11/2020