1/1/0001

Tin nổi bật

Thông báo số 238/TB-STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2018 về kết quả kiểm tra điều kiện cấp GCNQSDĐ cho người mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án Khu đô thị Mỹ Gia (Gói số 2), thành phố Nha Trang (Đợt 2)

19/06/2018 03:41 PM | Lượt xem: 2131
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)