1/1/0001

Biển và Hải đảo

Thông báo tham gia chào giá cạnh tranh Máy vi tính thực địa phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

11/10/2019 02:45 AM | Lượt xem: 266
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trưởng biển, hải đảo giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Cảnh sát môi trường- 08/01/2020

Hội thảo “Truyền thông về các giải pháp công nghệ mới trong giám sát, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển”.- 18/12/2019

Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.- 12/12/2019

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.- 28/11/2019

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045- 11/11/2019

Hội nghị tập huấn pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý của các địa phương ven biển, lực lượng thực thi pháp luật và doanh nghiệp có hoạt động khai thác, sử dụng biển- 05/11/2019

Hội nghị đánh giá An ninh Cảng biển, thực tập Ứng phó sự cố tràn dầu và Phương hướng phòng chống cháy nổ năm 2019- 10/10/2019

Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 09/10/2019

Kết quả thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 20/09/2019

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng dầu Mũi Chụt năm 2019- 28/08/2019

Nghị định số 66/2019/NĐ-CP Quy định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên phạm vi lãnh thổ của Việt Nam- 08/08/2019