1/1/0001

Tin SliderList

Tổ chức ôn tập môn chuyên ngành cho các thí sinh dự tuyển

21/09/2018 11:09 AM | Lượt xem: 260
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Công văn số 5943/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 của BTNMT về hướng dẫn thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với NKPL làm nguyên liệu sản xuất- 10/12/2018

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án Tropicara Resort- 06/12/2018

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất cho Công ty CP địa ốc MB thuê đất thực hiện dự án tại lô 11D Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh- 03/12/2018

Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ thẩm định giá đất khu đất thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong I, thị xã Ninh Hòa- 27/11/2018

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa– Tháng 10/2018- 27/11/2018

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành tỉ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 22/11/2018

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.- 07/11/2018

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 9/2018- 25/10/2018

Thông báo Về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 26/09/2018

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa– Tháng 8/2018- 24/09/2018

Tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự tuyển thi công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 21/09/2018