1/1/0001

Tin SliderList

Triển khai Công điện 09/CĐ-UBND tập trung ứng phó bão Molave (bão số 9)

27/10/2020 04:55 PM | Lượt xem: 289
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Ông Nguyễn Văn Đồng giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa kể từ ngày 01/12/2020- 30/11/2020

Nhiệm vụ “Khoanh định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.- 25/11/2020

Cuộc thi Rung chuông vàng “Hành trình vì một môi trường không rác thải nhựa”- 17/11/2020

Thông báo tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”- 11/11/2020

Tiếp tục tăng cương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh- 05/11/2020

Thông báo tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa”- 05/11/2020

Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2020.- 03/11/2020

Bổ nhiệm ông Hoàng Lê Lin giữ chức Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa kể từ ngày 01/11/2020- 02/11/2020

Triển khai Công điện 09/CĐ-UBND tập trung ứng phó bão Molave (bão số 9)- 27/10/2020

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng- 26/10/2020

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cầu Ngọc Thảo tại phường Vĩnh Phước, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.- 14/10/2020