1/1/0001

Tin tức chung

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

07/05/2018 09:42 AM | Lượt xem: 1206
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa- 12/01/2018

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018- 20/12/2017

Thông báo chuyên mục “Hỏi và đáp Luật NSNN năm 2015” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.- 05/09/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 về lĩnh vực môi trường.- 05/09/2017

Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Khánh Hòa năm 2015- 05/09/2017

Hướng dẫn sử dụng Thư điện tử công vụ tỉnh trên các trình duyệt web thông dụng- 05/09/2017

Triển khai thực hiện Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính- 05/09/2017

Thông tin danh sách các Đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tại Khánh Hòa- 31/08/2017

Báo cáo bổ sung về giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VI- 31/08/2017

Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2017.- 31/08/2017

UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông- 31/08/2017