1/1/0001

Công khai ngân sách

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách năm 2018 (đợt 2) của Sở Tài nguyên và Môi trường

25/01/2018 10:46 AM | Lượt xem: 1383
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/1/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách năm 2019 (đợt 1)- 03/01/2019

Quyết định số 428/QĐ-STNMT ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 (đợt 20)- 21/12/2018

Quyết định số 394/QĐ-STNMT ngày 27/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 (đợt 19)- 29/11/2018

Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 (đợt 17)- 22/10/2018

Quyết định số 200/QĐ-STNMT ngày 14/6/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường- 14/06/2018

Quyết định số 190/QĐ-STNMT ngày 5/6/2018 về việc chỉ định đơn vị thực hiện sửa chữa phòng làm việc- 05/06/2018

Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường- 15/05/2018

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách năm 2018 (đợt 2) của Sở Tài nguyên và Môi trường- 25/01/2018

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách năm 2018 (đợt 1) của Sở Tài nguyên và Môi trường- 22/01/2018

Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường-

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa- 17/01/2018