1/1/0001

Quỹ đất

Thông tin Quỹ đất tỉnh đang quản lý năm 2018

11/04/2018 12:00 AM | Lượt xem: 10021
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Danh sách các khu đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa đang quản lý- 20/10/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 07291- 30/01/2019

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành 51100127, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 503/2002- 30/01/2019

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H05409 do UBND thành phố Nha Trang cấp ngày 11/10/2005 cho Ông Nguyễn Hoàng Lam- 30/01/2019

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS-00214 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 10/07/2017 cho Ông Tống Hoàng Phúc và bà Phan Lý Hồng Yến- 30/01/2019

Công bố diện tích chưa cho thuê trong cụm công nghiệp năm 2018- 08/05/2018

Thông tin về đất đai và các loại phí tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (Thời điểm công bố: 25/10/2017)- 21/03/2018

Kết quả kiểm tra điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở trong Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, tại phường Phước Hải, và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang- 28/08/2018

Danh sách các lô đất và căn hộ thuộc các Dự án Bất động sản đủ điều kiện đăng ký, cấp GCNQSDĐ cho người nhận chuyển nhượng, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (tính đến ngày 14/6/2018)- 24/04/2018

Thông tin Quỹ đất tỉnh đang quản lý năm 2018- 11/04/2018

Thông tin dự án đầu tư về nhà ở năm 2017.- 02/01/2018