1/1/0001

Biển và Hải đảo

Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển

12/03/2020

      Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trưởng biển, hải đảo giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Cảnh sát môi trường

08/01/2020

       Ngày 12/12/2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Cảnh sát môi trường đã cùng ký ban hành Quy chế số 01/QCPH-TCBHĐVN-CSMT về việc phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trưởng biển, hải đảo

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733