1/1/0001

Biển và Hải đảo

Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

12/12/2019 09:04 AM | Lượt xem: 39
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển- 16/03/2020

Tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2019- 12/03/2020

Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển- 12/03/2020

Thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045- 24/02/2020

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chinh phủ về Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu- 24/02/2020

Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2019- 06/02/2020

Phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030- 06/02/2020

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020- 06/02/2020

Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam- 06/02/2020

Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trưởng biển, hải đảo giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Cảnh sát môi trường- 08/01/2020

Hội thảo “Truyền thông về các giải pháp công nghệ mới trong giám sát, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển”.- 18/12/2019