1/1/0001

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

09/10/2017

Trung tâm Công nghệ thông tin (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH

30/09/2017

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường; được nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH

31/08/2017

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa được thành lập tại quyết định số 14/2015/QĐ-UB ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 20/GP-STTTT ngày 12/11/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733