1/1/0001

Các thông tin liên quan

Tham gia tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số biến động giá đất thị trường.

01/02/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 65/TB-UBND ngày 29/01/2019 về kết luận của UBND tỉnh về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và chỉ số biến động giá đất thị trường để điều chỉnh mức giá đất của thửa đất so sánh về thời điểm xác định giá.

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 20/GP-STTTT ngày 12/11/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733