1/1/0001

Các văn bản liên quan

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất dự án khu vực 1 thuộc khu đô thị -Công viên- TTHC mới tỉnh Khánh hòa tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang ( giao đất bổ sung)

16/03/2020

       Ngày 13/3/2020, Sở TN&MT đã có Thông báo Số 60/TB-STNMT- GĐBTTĐC về kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất dự án khu vực 1 thuộc khu đô thị -Công viên- TTHC mới tỉnh Khánh hòa tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang ( giao đất bổ sung)

 

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất Khu đô thị mới LHP I ( do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại phường Phước hải và xã Vĩnh thái, Nha Trang

16/03/2020

     Ngày 13/3/2020, Sở TN&MT đã có Thông báo Số 59/TB-STNMT-GĐBTTĐC về  Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất Khu đô thị mới LHP I ( do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại phường Phước hải và xã Vĩnh thái, Nha Trang

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất cụ thể do thay đổi quy hoạch theo các tiêu chí, thông số quy hoạch do Sở Xây dựng cung cấp tại Văn bản số 2361/SXD-KTQH ngày 01/7/2019 (lần 2).

12/08/2019

Ngày 02/08/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có Công văn số 3491/STNMT-GĐBTTĐC về việc tham gia thẩm định giá đất cụ thể do thay đổi quy hoạch theo các tiêu chí, thông số quy hoạch do Sở Xây dựng cung cấp tại Văn bản số 2361/SXD-KTQH ngày 01/7/2019 (lần 2).

Đăng ký tham gia tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số biến động giá đất thị trường (lần 3).

17/05/2019

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 65/TB-UBND ngày 29/01/2019 về kết luận của UBND tỉnh về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và chỉ số biến động giá đất thị trường để điều chỉnh mức giá đất của thửa đất so sánh về thời điểm xác định giá.


Thông báo dừng xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất khu đất thực hiện dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Giang tại xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh.

08/04/2019

Ngày 01/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 115/TB-STNMT-GĐBTTĐC về việc dừng xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất khu đất thực hiện dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Giang tại xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh. 

« | 1 | 2 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733