1/1/0001

Đấu thầu mua sắm công

Đăng ký chào giá cạnh tranh gói thầu sửa chữa xe ô tô.

12/03/2020 03:11 AM | Lượt xem: 204
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu mua sắm thiết bị máy móc chuyên dùng.- 02/10/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường mời tham gia cung cấp máy đo sâu đơn tia và phần mềm thủy chuẩn.- 21/09/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường dự án Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 3- 21/08/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường dự án đầu tư Nhà máy Điện mặt trời KN Vạn Ninh Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh - 10/08/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. - 24/06/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Khánh Hòa”.- 24/06/2020

Quyết định chỉ định thầu đơn vị thực hiện nhiệm vụ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Tài nguyên – Môi trường hạng III - IV.- 10/06/2020

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.- 24/12/2019

Kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị năm 2019 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.- 02/10/2019

Kế hoạch mua sắm, sửa chữa của Văn phòng Sở năm 2018- 18/10/2018

Đăng ký tham gia kiểm tra chứng thư xác định giá đất đối với khu đất thuộc khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính Nha Trang- 14/08/2018