1/1/0001

Thông báo mới nhất

Đăng ký tham gia thẩm định giá đất cụ thể do thay đổi quy hoạch theo các tiêu chí, thông số quy hoạch do Sở Xây dựng cung cấp tại Văn bản số 2361/SXD-KTQH ngày 01/7/2019 (lần 2).

12/08/2019 01:39 AM | Lượt xem: 837
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở Tài nguyên và Môi trường mời tham gia cung cấp máy đo sâu đơn tia và phần mềm thủy chuẩn.- 21/09/2020

Đăng ký tham gia thẩm định giá- 03/09/2020

Tham gia lập đề cương và dự toán nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020.- 25/08/2020

Thông báo kết quả lựa chon nhà thầu thực hiện dịch vụ định giá đất khu đô thị mới Phước Long (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500) tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.- 24/08/2020

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, điều chỉnh Quyết định), phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh.- 07/08/2020

Tham gia xác định giá đất khu đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Trảng É 2.- 16/07/2020

Mời thực hiện nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Khánh Hòa.- 04/07/2020

Mời thực hiện nhiệm vụ Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.- 04/07/2020

Tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 03/07/2020

Tham gia xác định giá đất Khu đô thị Mipeco Nha Trang do điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.- 03/07/2020

Thông báo lịch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2020.- 01/07/2020