1/1/0001

Cải cách hành chính

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

07/04/2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

25/02/2021

Thực hiện 220/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; ngày 24/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 148/QĐ-STNMT.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 20/GP-STTTT ngày 12/11/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733