1/1/0001

Cải cách hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

04/09/2019 03:15 AM | Lượt xem: 262
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 16/06/2020

Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 16/06/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quyết định Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện - 03/06/2020

Tỉnh Khánh Hòa giảm Chỉ số cải cách hành chính- 28/05/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.- 25/05/2020

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 06/05/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ ngày 04/02/2020- 26/03/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.- 25/03/2020

Một số kết quả về công tác CCHC Quý I năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường- 16/03/2020

Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.- 03/03/2020

Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 03/03/2020