1/1/0001

Cải cách hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

25/02/2021 09:31 AM | Lượt xem: 443
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 07/04/2021

Kết luận Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020.- 07/04/2021

Triển khai thực hiện Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.- 05/04/2021

Khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC năm 2020.- 25/02/2021

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 18/02/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021.- 28/01/2021

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 27/01/2021

Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2020.- 15/01/2021

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021.- 14/01/2021

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.- 07/01/2021

Kế hoạch duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia - TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.- 04/01/2021