1/1/0001

Cải cách hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

25/03/2020 07:12 AM | Lượt xem: 595
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Hướng dẫn dịch vụ định danh, xác thực điện tử trên hệ thống PostID của Bưu điện.- 04/08/2020

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ phần mềm tạo lập biên lai điện tử tự động.- 30/07/2020

Quyết định áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính.- 30/07/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 08/07/2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường - 16/06/2020

Quyết định Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 16/06/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quyết định Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện - 03/06/2020

Tỉnh Khánh Hòa giảm Chỉ số cải cách hành chính- 28/05/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.- 25/05/2020

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 06/05/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ ngày 04/02/2020- 26/03/2020