1/1/0001

Đấu thầu mua sắm công

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Khánh Hòa”.

24/06/2020 02:28 AM | Lượt xem: 35
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất cụ thể để tính bồi thường dự án đầu tư Nhà máy Điện mặt trời KN Vạn Ninh Xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh - 10/08/2020

Quyết định bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 10).- 28/07/2020

Quyết định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.- 10/07/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. - 24/06/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Khánh Hòa”.- 24/06/2020

Quyết định điều chỉnh, giao dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 9).- 19/06/2020

Quyết định chỉ định thầu đơn vị thực hiện nhiệm vụ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Tài nguyên – Môi trường hạng III - IV.- 10/06/2020

Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên - Môi trường.- 09/06/2020

Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 5).- 27/03/2020

Quyết định bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 (đợt 6).- 27/03/2020

Đăng ký chào giá cạnh tranh gói thầu sửa chữa xe ô tô.- 12/03/2020