1/1/0001

Công khai Quyết định Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 00188 QSDĐ/DĐ-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Trân Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Kim Dung.Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 22/5/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN

25/05/2020

Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 22/5/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 00188 QSDĐ/DĐ-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Trân Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Kim Dung.

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 228487, CA 228486 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 30/6/2015 cho hộ ông Đỗ Ngọc Ba và bà Lê Thị Mai.

25/05/2020

Quyết định số 368/QĐ-STNMT ngày 22/5/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 228487, CA 228486 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 30/6/2015 cho hộ ông Đỗ Ngọc Ba và bà Lê Thị Mai.

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy 00292 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 16/4/1998 cấp cho hộ ông Nguyễn Kiên và bà Đặng Thị Kim Loan.

21/05/2020

Quyết định số 360/QĐ-STNMT ngày 20/5/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy 00292 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 16/4/1998 cấp cho hộ ông Nguyễn Kiên và bà Đặng Thị Kim Loan.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733