1/1/0001

Công khai Quyết định Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành AP 142814 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 01/7/2009 cho ông Lương Công Chừng và bà Nguyễn Thị Trâm.

20/01/2020 01:36 AM | Lượt xem: 8
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định Số 190/QĐ-STNMT ngày 20/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Mai Văn Hiến và bà Nguyễn Thị Mai Trinh do bị mất- 20/03/2020

Quyết định Số 185/QĐ-STNMT ngày 18/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ 00797 QSDĐ/NG-NH do UBND huyện ( nay là Thị xã) Ninh Hòa cấp ngày 12/12/1997- 19/03/2020

Quyết định Số 184/QĐ-STNMT ngày 18/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ cấp GCN 00178 QSDĐ/DB-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Võ Trung Nguyên và bà Huỳnh Thị Lệ Hiếu- 19/03/2020

Quyết định Số 181/QĐ-STNMT ngày 18/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số CH 03629/22405 do UBND TP Nha Trang cấp ngày 28/3/2014 cho ông Trịnh Xuân Liên và bà Bùi Thị Thế, thường trú: Số 15 đường 6B, phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa- 18/03/2020

Quyết định Số 178/QĐ-STNMT ngày 17/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ cấp GCN 00664 QSDĐ/DL-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Huỳnh Văn Lực và bà Lê Thị Tỉnh- 17/03/2020

Quyết định Số 177/QĐ-STNMT ngày 17/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ 01741 do UBND huyện Ninh Hòa cấp ngày 31/7/1999- 17/03/2020

Quyết định Số 174/QĐ-STNMT ngày 16/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số A0585663, số vào sổ GCN H01032 ngày 15/5/2009 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho Ông Hồ Ngọc Thanh- 17/03/2020

Quyết định Số 173/QĐ-STNMT ngày 16/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số A0585659, số vào sổ GCN H01030 ngày 15/5/2009 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho Ông Hồ Ngọc Thanh- 17/03/2020

Quyết định Số 172/QĐ-STNMT ngày 16/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số A0585670, số vào sổ GCN H01034 ngày 15/5/2009 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho Ông Hồ Ngọc Thanh- 17/03/2020

Quyết định Số 171/QĐ-STNMT ngày 16/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số A0585669, số vào sổ GCN H01033 ngày 15/5/2009 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho Ông Hồ Ngọc Thanh- 17/03/2020

Quyết định Số 167/QĐ-STNMT ngày 13/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 740796, số vào sổ GCN CH 02960 ngày 07/6/2011 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho Bà Nguyễn Thị Thà - 17/03/2020