1/1/0001

Thị xã Ninh Hòa

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ 00665 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 30/4/1998.

21/05/2020 03:42 AM | Lượt xem: 36
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ CH 01015 cấp ngày 09/7/2013 cấp cho ông Trần Đức Hạnh.- 10/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ H02383 cấp ngày 22/5/2006 cấp cho ông Phạm Bốn và bà Trần Thị Thơ.- 10/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ 01400 cấp ngày 28/6/1996 cấp cho hộ ông Nguyễn Hoành và bà Nguyễn Thị Quyên.- 10/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ H01990 cấp ngày 25/8/2009 cho bà Trần Thị Sao.- 10/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00340 cấp ngày 15/12/1996 cấp cho hộ bà Lê Thị Giây.- 08/07/2020

Quyết định hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 87919 cấp ngày 18/7/2017 cho ông Đặng Khởi và bà Ngô Thị Huệ.- 08/07/2020

Quyết định hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 00556 ngày 21/12/2011 cấp cho bà Vũ Kim Lan.- 06/07/2020

Quyết định hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 00271 ngày 17/12/2010 cấp cho bà Vũ Kim Lan.- 06/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00859 cấp ngày 25/7/2001 cho hộ bà Nguyễn Thị Mạng.- 02/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00534 cấp ngày 02/4/1996 cho hộ bà Hồ Thị Nhiên.- 25/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH-01169 cấp ngày 03/4/2014 cho ông Trần Thành Long.- 25/06/2020