1/1/0001

Công khai Quyết định Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy 00292 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 16/4/1998 cấp cho hộ ông Nguyễn Kiên và bà Đặng Thị Kim Loan.

21/05/2020 03:44 AM | Lượt xem: 4
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số 00176 QSDĐ/DL-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Đinh Văn Thân và bà Lê Thị Thơm.- 27/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CH 01066 do UBND huyện Khánh Vĩnh cấp ngày 02/01/2013 cho ông Cao Thiêng và bà Cao Thị Bà Nâng.- 27/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 00805 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 14/12/2019 cấp cho ông Nguyễn Đình Nam và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.- 27/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00350 QSDĐ/CAN-CR do UBND huyện Cam Ranh cấp cho hộ ông Trần Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Thu Hà.- 25/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00058 QSDĐ/CAN-CR do UBND huyện Cam Ranh cấp cho hộ ông Lê Cẩm và bà Nguyễn Thị Hường.- 25/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 00188 QSDĐ/DĐ-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Trân Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Kim Dung.Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 22/5/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN- 25/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 228487, CA 228486 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 30/6/2015 cho hộ ông Đỗ Ngọc Ba và bà Lê Thị Mai.- 25/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ 00665 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 30/4/1998.- 21/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01274 do UBND huyện Cam Lâm cấp ngày 05/12/2014 cho bà Phan Thị Tuyết Nhung.- 21/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 04454 do UBND huyện Cam Lâm cấp ngày 01/8/2012 cho ông Nguyễn Văn Hiến và bà Nguyễn Thị Thanh Phương.- 21/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 01930 QSDĐ/DS-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Võ Tấn và bà Nguyễn Thị Bích.- 20/05/2020