1/1/0001

Thị xã Ninh Hòa

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy 00292 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 16/4/1998 cấp cho hộ ông Nguyễn Kiên và bà Đặng Thị Kim Loan.

21/05/2020 03:44 AM | Lượt xem: 8
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH00494 cấp ngày 27/4/2011 cho bà Trần Thị Thê.- 16/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00469 QSDĐ/NP-NH cấp ngày 16/11/1999 cho hộ Bùi Thị Ngoan.- 16/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00497 cấp ngày 9/6/1997 cấp cho hộ ông Phan Chánh Son và bà Huỳnh Thị Nồng.- 15/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00702 QSDĐ/NP-NH cấp ngày 16/11/1999 cho hộ bà Lê Thị Thưa.- 15/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành CS 820702 cấp ngày 08/10/2019 cấp cho bà Nguyễn Thị Thanh Thắm.- 14/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số CH983280, CH983281, CH983282 cấp ngày 08/9/2017 cấp cho ông Lê Hòa và bà Từ Thị Hương.- 14/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00821 cấp ngày 26/10/1999 cấp cho hộ ông Nguyễn Giáo và bà Nguyễn Thị Tục.- 14/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00939 QSDĐ/NT-NH cấp ngày 25/7/1997 cấp cho hộ ông Nguyễn Bá Trác và bà Nguyễn Thị Quý.- 10/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00989 cấp ngày 05/5/1998 cấp cho hộ bà Phùng Thị Lư.- 10/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00402 cấp ngày 02/4/1996 cấp cho hộ ông Nguyễn Liệu. - 10/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ 02171 QSDĐ/NA-NH cấp ngày 16/9/2004 cho hộ bà Phan Thị Tịnh.- 07/09/2020