1/1/0001

Công khai Quyết định Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số B557455 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Trần Bép và bà Võ Thị The.

15/01/2020 08:38 AM | Lượt xem: 8
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định Số 190/QĐ-STNMT ngày 20/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Mai Văn Hiến và bà Nguyễn Thị Mai Trinh do bị mất- 20/03/2020

Quyết định Số 185/QĐ-STNMT ngày 18/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ 00797 QSDĐ/NG-NH do UBND huyện ( nay là Thị xã) Ninh Hòa cấp ngày 12/12/1997- 19/03/2020

Quyết định Số 184/QĐ-STNMT ngày 18/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ cấp GCN 00178 QSDĐ/DB-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Võ Trung Nguyên và bà Huỳnh Thị Lệ Hiếu- 19/03/2020

Quyết định Số 181/QĐ-STNMT ngày 18/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số CH 03629/22405 do UBND TP Nha Trang cấp ngày 28/3/2014 cho ông Trịnh Xuân Liên và bà Bùi Thị Thế, thường trú: Số 15 đường 6B, phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa- 18/03/2020

Quyết định Số 178/QĐ-STNMT ngày 17/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ cấp GCN 00664 QSDĐ/DL-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Huỳnh Văn Lực và bà Lê Thị Tỉnh- 17/03/2020

Quyết định Số 177/QĐ-STNMT ngày 17/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số vào sổ 01741 do UBND huyện Ninh Hòa cấp ngày 31/7/1999- 17/03/2020

Quyết định Số 174/QĐ-STNMT ngày 16/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số A0585663, số vào sổ GCN H01032 ngày 15/5/2009 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho Ông Hồ Ngọc Thanh- 17/03/2020

Quyết định Số 173/QĐ-STNMT ngày 16/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số A0585659, số vào sổ GCN H01030 ngày 15/5/2009 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho Ông Hồ Ngọc Thanh- 17/03/2020

Quyết định Số 172/QĐ-STNMT ngày 16/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số A0585670, số vào sổ GCN H01034 ngày 15/5/2009 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho Ông Hồ Ngọc Thanh- 17/03/2020

Quyết định Số 171/QĐ-STNMT ngày 16/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ số A0585669, số vào sổ GCN H01033 ngày 15/5/2009 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho Ông Hồ Ngọc Thanh- 17/03/2020

Quyết định Số 167/QĐ-STNMT ngày 13/3/2020 V/v hủy GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 740796, số vào sổ GCN CH 02960 ngày 07/6/2011 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho Bà Nguyễn Thị Thà - 17/03/2020