1/1/0001

Thành phố Cam Ranh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00058 QSDĐ/CAN-CR do UBND huyện Cam Ranh cấp cho hộ ông Lê Cẩm và bà Nguyễn Thị Hường.

25/05/2020 07:44 AM | Lượt xem: 12
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ cấp GCN 00802 QSDĐ/CPB-CR cấp ngày 16/3/1998 cấp cho hộ ông Bùi Ngọc Ân và bà Hồ Thị Xuân Mai.- 10/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất cấp cho bà hộ bà Lê Thị Thua số vào sổ cấp GCN CH02131 cấp ngày 29/6/2017.- 08/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số CS-00379 cấp ngày 17/3/2016 cho ông Nguyễn Đăng Hải và bà Ngô Thị Nhã.- 30/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00267 QSDĐ/CHN-CR cấp ngày 12/5/1997 cho hộ bà Lê Thị Lan.- 30/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho ông Trần Văn Ánh.- 19/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho hộ ông Nguyễn Ngọc Phú và bà Nguyễn Thị Hoa.- 19/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho bà Huỳnh Thị Phương.- 19/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00350 QSDĐ/CAN-CR do UBND huyện Cam Ranh cấp cho hộ ông Trần Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Thu Hà.- 25/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00058 QSDĐ/CAN-CR do UBND huyện Cam Ranh cấp cho hộ ông Lê Cẩm và bà Nguyễn Thị Hường.- 25/05/2020

Quyết định hủy trang bổ sung của Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào số CH10225 được UBND thành phố Cam Ranh cấp cho hộ ông Phạm Thanh Bình và bà Trần Thị Tâm do bị mất.- 12/05/2020