1/1/0001

Huyện Diên Khánh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 00188 QSDĐ/DĐ-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Trân Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Kim Dung.Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 22/5/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN

25/05/2020 07:41 AM | Lượt xem: 8
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số 01088 QSDĐ/DL-DK cấp cho bà Nguyễn Thị Phước.- 08/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01015 ngày 31/12/2013 cấp cho ông Phan Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Nết.- 06/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01711 ngày 12/5/2017 cấp cho ông Nguyễn Văn Châu.- 25/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ CH00098 ngày 14/6/2010 cấp cho bà Võ Thị Hương.- 22/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ H 02341 cấp ngày 14/9/2005 cho bà Nguyễn Thị Vân.- 22/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ H 02340 cấp ngày 14/9/2005 cho bà Nguyễn Thị Vân.- 22/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho hộ ông Nguyễn Chữ và bà Trương Thị Trang.- 19/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ CH 00275 ngày 04/5/2011 cấp cho hộ ông Huỳnh Văn Dũng và bà Lê Thị Thu Kề.- 18/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BE 729769 cấp cho ông Hàng Đức Nguyên và bà Nguyễn Thị Thuận.- 18/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 00127 QSDĐ/DP-DK cấp cho hộ ông Phạm Hồng Đức và bà Nguyễn Thị Liên.- 12/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ H01349 ngày 30/10/2009 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho bà Lê Thị Hải.- 05/06/2020