1/1/0001

Huyện Khánh Vĩnh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CH 01066 do UBND huyện Khánh Vĩnh cấp ngày 02/01/2013 cho ông Cao Thiêng và bà Cao Thị Bà Nâng.

27/05/2020 03:48 AM | Lượt xem: 12
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)