1/1/0001

Huyện Cam Lâm

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01274 do UBND huyện Cam Lâm cấp ngày 05/12/2014 cho bà Phan Thị Tuyết Nhung.

21/05/2020 03:40 AM | Lượt xem: 9
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CS00919 cấp ngày 20/8/2019 cho bà Nguyễn Thị Việt Sâm.- 21/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CS00666 cấp ngày 14/6/2019 cho bà Nguyễn Thị Việt Sâm.- 21/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CS00665 cấp ngày 14/6/2019 cho bà Nguyễn Thị Việt Sâm.- 21/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CS00667 cấp ngày 14/6/2019 cho bà Nguyễn Thị Việt Sâm.- 21/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH07272 cấp ngày 30/8/2018 cho ông Nguyễn Quốc Hùng.- 21/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ BH 485468; BH 485464; BH 485467; BH 485466; BH 485465 cấp ngày 08/8/2012 cho hộ ông Nguyễn Khởi và Nguyễn Thị Thanh.- 16/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ CS01312 cấp ngày 09/7/2019 cho ông Huỳnh Văn Chánh (cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất với ông Nguyễn Lâm Quốc Dũng)- 07/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01454 cấp ngày 28/5/2018 cho bà Nguyễn Thị Hồng.- 21/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01795 ngày 12/12/2012 cấp cho hộ bà Lê Thị Dạn.- 11/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH02129 cấp ngày 10/11/2011 cho ông Trần Minh Ky và bà Trần Thị Bích Nguyệt.- 28/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH02895 cấp ngày 12/6/2012 cho hộ bà Võ Thị Thanh và ông Nguyễn Đắc Vân (chết 2008).- 28/07/2020