1/1/0001

Công khai Quyết định Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành Y 008781 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 25/11/2004.

20/01/2020 01:31 AM | Lượt xem: 11
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Văn Long và bà Lê Thị Lên do bị mất.- 05/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Mạnh và vợ (chết) do bị mất.- 05/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất cấp cho hộ ông Nguyễn Hương và bà Phạm Thị Điền do bị mất.- 20/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành CP 738381 do Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 01/2/2019 cho bà Đinh Thị Thảo Sương.- 20/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho ông Nguyễn Văn Long và bà Lê Thị Lên do bị mất.- 15/05/2020

Quyết định hủy trang bổ sung của Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho ông Phạm Thanh Bình do bị mất.- 12/05/2020

Quyết định hủy trang bổ sung của Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho ông Phạm Thanh Bình và bà Trần Thị Tâm do bị mất.- 12/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho ông Đặng Văn Phong và bà Nguyễn Thị Kim Anh do bị mất.- 12/05/2020

Quyết định số 291/QĐ-STNMT ngày 27/4/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số CP735307 cấp cho ông Nguyễn Hùng và bà Đỗ Thị Phương Anh.- 28/04/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho ông Nguyễn Minh Toản do bị mất.- 20/04/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành CP 709147 do Sở TNMT Khánh Hòa cấp ngày 13/3/2019 cho hộ bà Huỳnh Thị Nguyệt và ông Trần Châu Tuấn.- 20/04/2020