1/1/0001

Tin nổi bật

Đăng ký tham gia kiểm tra chứng thư xác định giá đất đối với khu đất thuộc khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính Nha Trang

14/08/2018 07:42 AM | Lượt xem: 1832
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Công điện triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19- 01/04/2020

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.- 25/03/2020

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện định giá đất Khu đô thị Phúc Khánh 2 tại xã Diên An huyện Diên Khánh và xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang.- 23/03/2020

Tham gia xác định giá đất Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2.- 09/03/2020

Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 03/03/2020

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.- 09/09/2019

Quyết định ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 20/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020- 10/02/2020

Thông tin bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 từ Bộ Y tế- 07/02/2020

V/v tăng cường công tác thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch nCoV- 03/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tặng quà và chúc tết chính quyền và đồng bào xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh.- 06/01/2020