1/1/0001

Địa chất khoáng sản

Quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

24/05/2019

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Công bố các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11/09/2018

Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 875/TTg-CN ngày 10/7/2018

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

02/01/2018

Ngày 18/12/2017 Tỉnh Ủy Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU (Chỉ thị 10) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo về việc nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh

19/12/2017

Ngày 14/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.

26/10/2017

Ngày 12/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:

« | 1 | 2 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733