1/1/0001

Địa chất khoáng sản

Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2019

14/11/2018 09:01 AM | Lượt xem: 593
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ- 03/07/2019

Quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 24/05/2019

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty cổ phần Ponaga.- 08/05/2019

Báo cáo số liệu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 22/02/2019

Công bố các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 11/09/2018

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa- 02/01/2018

Thông báo về việc nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh - 19/12/2017

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.- 26/10/2017

Công khai Thông tin hồ sơ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 05/09/2017

Thực hiện Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực Khoáng sản- 05/09/2017