1/1/0001

Đo đạc và Bản đồ

Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ TNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

05/09/2019

Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ TNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Báo cáo hoạt động đo đạc bản đồ năm 2018

10/01/2019

Ngày 7/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 90/STNMT-ĐĐBĐVT về việc báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ năm 2018 theo quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ tại Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tập huấn công tác Đo đạc và Bản đồ.

19/12/2017

Hướng tới lễ kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959 - 14/12/2017), đồng thời để triển khai Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (QĐ 19) đến các Sở, Ban ngành, địa phương và các đơn vị hoạt động đo đạc và bản đồ.

« | 1 | 2 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733