1/1/0001

Đo đạc và Bản đồ

Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa chính quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

19/12/2019 04:05 AM | Lượt xem: 693
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)