1/1/0001

Đo đạc và Bản đồ

Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ TNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

05/09/2019 07:48 AM | Lượt xem: 895
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)