1/1/0001

Đơn giá thuê đất

Đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm thủy sản Khánh Hòa, thửa đất tại lô A22 (01 phần) và lô A23, A24 Khu công nghiệp vừa và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh

05/01/2019

Đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm thủy sản Khánh Hòa, thửa đất tại lô A22 (01 phần) và lô A23, A24 Khu công nghiệp vừa và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh

« | 1 | 2 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 20/GP-STTTT ngày 12/11/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733