1/1/0001

Giá đất từng dự án

Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường, tái định cư tại khu đất thực hiện dự án đường Tỉnh Lộ 3.

27/08/2020

Quyết định số 638/QĐ-STNMT ngày 24/8/2020 v/v chỉ định đơn vị thực hiện dịch vụ định giá đất cụ thể tính bồi thường, tái định cư tại khu đất thực hiện dự án đường Tỉnh Lộ 3, Địa bàn xã Phước Đồng, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

Phê duyệt giá đất cụ thể tại Khu tái định cư Phước Hạ, xã Phước đồng để giao đất tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án Đường 38, Khu dân cư Phước Đồng, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

27/03/2018

Phê duyệt giá đất cụ thể tại Khu tái định cư Phước Hạ, xã Phước đồng để giao đất tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án Đường 38, Khu dân cư Phước Đồng, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 20/GP-STTTT ngày 12/11/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733