1/1/0001

Giá đất từng dự án

Phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường dây 110kv Nhà máy điện mặt trời Miền Trung tại xã Cam An Bắc, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm

01/08/2018 02:58 PM | Lượt xem: 1041
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)