1/1/0001

Giá đất từng dự án

Phê duyệt giá đất cụ thể tại Khu tái định cư Phước Hạ, xã Phước đồng để giao đất tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án Đường 38, Khu dân cư Phước Đồng, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

27/03/2018 02:13 PM | Lượt xem: 1429
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)