1/1/0001

Giới thiệu

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

09/10/2017

Trung tâm Công nghệ thông tin (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

30/09/2017

Chi cục Bảo vệ môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH

30/09/2017

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường; được nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

22/09/2017

Chi cục Quản lý đất đai là tổ chức chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý về lĩnh vực đất đai

CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

20/09/2017

Chi cục Biển và Hải đảo có chức năng: giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo trên địa bàn tỉnh

THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

31/08/2017

Nhiệm vụ: Lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Chi cục Quản lý đất đai; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trưởng Ban chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Ban biên tập trang Website.

« | 1 | 2 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733