1/1/0001

Góp ý dự thảo

Dự thảo lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dự liệu đất đai" thực hiện tại Khánh Hòa, vốn vay WB.

07/11/2019 01:50 AM | Lượt xem: 768
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)