1/1/0001

Góp ý dự thảo

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

24/04/2019 02:25 AM | Lượt xem: 534
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)